Loading…

آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه آبزیان در سال ۹۷ برگزار شد

جلسات هیئت مدیره محترم اتحادیه  به صورت ماهیانه و منظم برگزار می گردد.

در فایل ذیل گزارش آخرین جلسه سال ۱۳۹۷ را ملاحظه می فرمائید.