اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ابلاغ ممنوعیت هرگونه تبلیغات فعالان اقتصادی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

ابلاغ ممنوعیت هرگونه تبلیغات فعالان اقتصادی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند حسب اعلام معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران طی نامه شماره 14/10701/ص مورخ 99/10/30 (تصویر پیوست) هرگونه تبلیغات محصولات و خدمات داخلی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر اساس مصوبه 550 شورای عالی امنیت ملی ممنوع می باشد.


دبیرخانه اتحادیه