اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اتحادیه تولید و تجارت ایران در نمایشگاه مجازی ایران به جمع حامیان نخستین نمایشگاه مجازی ایران پیوست

اتحادیه تولید و تجارت ایران در نمایشگاه مجازی ایران به جمع حامیان نخستین نمایشگاه مجازی ایران پیوست

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای، در نخستین نمایشگاه مجازی ایران حضور یافت که بر این اساس، اعضای این اتحادیه با دریافت نامه، از تخفیف ١۵ درصدی برخوردار خواهند بود. بدینوسیله ار کلیه اعضای اتحادیه که قصد شرکت در این نمایشگاه را دارند دعوت به عمل می آید که با استفاده از این امکان فراهم شده در این رویداد شرکت نمایند.

با تشکر. دبیرخانه اتحادیه