اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اصلاحات تعرفه ای برای  8 ردیف تعرفه آبزیان

اصلاحات تعرفه ای برای  8 ردیف تعرفه آبزیان

اعضای محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً بر اساس پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته اتحادیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحات تعرفه ای را برای  8 ردیف تعرفه آبزیان شامل مولدین میگو، قزل آلا و کپورتخم چشم زده و تخم و لارو بچه ماهی مطابق جدول ذیل با کاهش حقوق ورودی اعمال نموده است مراتب را جهت استحضار به اطلاع می رساند.