اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاعیه در مورد فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

اطلاعیه در مورد فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس www.isiri.gov.ir (قسمت صادرات و واردات) قابل دستیابی است.