اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاعیه مهم: ضرورت مراجعه صادرکنندگان برای تکمیل فرم های دریافت مشوق کمک سود تسهیلات بانکی

اطلاعیه مهم: ضرورت مراجعه صادرکنندگان برای تکمیل فرم های دریافت مشوق کمک سود تسهیلات بانکی

به اطلاع صادرکنندگان محترم عضو اتحادیه می رساند بر اساس نامه شماره 99/410/33507 مورخ 99/10/06 سازمان توسعه تجارت ایران در ارتباط با نحوه دریافت مشوق کمک سود تسهیلات بانکی بنگاه ها ی صادراتی به اطلاع می رساند که بنگاه های صادراتی برای بهره مندی از مشوق کمک سود تسهیلات بانکی دریافتی می بایست اقدامات ذیل را به انجام رسانند:
1) ثبت اطلاعات و عضویت در سامانه الکترونیکی خدمات سازمان توسعه تجارت به آدرس www.e.tpo.ir
2) تکمیل و ارائه اصل فرم های مورد نظر سازمان (فرم های یارانه سود تسهیلات بانکی، مشخصات بنگاه و تعهد نامه بنگاه) به دبیرخانه کارگروه و دریافت تاییدیه تکمیل پرونده در موعد زمانی اعلام شده
3) ارائه قرارداد منعقده با بانک عامل در خصوص دریافت تسهیلات
4) اسناد مربوط به پرداخت اقساط در سال 1399
5) اعلام شماره شبا شرکت با ذکر نام بانک و کد شعبه جهت واریز کمک سود تسهیلات
6) ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات (روزنامه رسمی)