Loading…

اطلاع رسانی اقدام ارزنده اتاق تهران در ارتقای دانش محیط کسب و کار

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند: معاونت کسب و کار اتاق تهران در راستای آشنایی با مفاهیم و ادبیات مختص هر حوزه کسب و کار که می تواند نقشی مهم در ذهنیت مدیران و تصمیم گیرندگان ایفاء نموده و فضای کسب و کارهای نوین در کشور و ادبیات علمی و تخصصی آن را  ارتقاء بخشد اقدام به تهیه مجموعه کتب نو آفرین نموده است تا گام هایی در جهت آشنایی مدیران با مفاهیم کسب و کار نوین بردارد. به همین منظور اولین سری از این مجموعه تحت عناوین “واژه نامه نوآفرین” و “جلد(۱) آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها (کلیات)” چاپ شده و قاب بهره برداری است که اعضا می توانند نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.