اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی برگزاری برنامه تلویزیونی باید ها و نبایدهای صنعت میگو

اطلاع رسانی برگزاری برنامه تلویزیونی باید ها و نبایدهای صنعت میگو

به اطلاع می رساند که در مورخ 24 دی ماه 99 درشبکه آموزش سیما با همکاری سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای علمی و مفید تدارک شده که با حضور آقایان دکتر علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و مهندس کامران حاجب نژاد کارشناس تکثیر و پرورش میگوی سازمان شیلات ایران از ساعت 19:15 لغایت 20:00 برگزار میگردد.

از کلیه علاقمندان دعوت میگردد تا این برنامه را بیننده باشند و ما را همراهی کنند.

دبیرخانه اتحادیه.