اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی درخصوص سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات فسادزا و مخل کسب و کار

اطلاع رسانی درخصوص سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات  فسادزا و مخل کسب و کار

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند حسب اعلام معاون محترم استان ها، تشکل ها و معاون محترم کسب و کار اتاق ایران سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات فسادزا و مخل کسب و کار به نشانی http://bdr.chambertrust.ir توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طراحی و پیاده سازی گردیده است که بهره برداری بهینه و دستیابی به اهداف این سامانه ها منوط به مشارکت حداکثری و همراهی تمامی فعالان اقتصادی و ذینفعان می باشد. برهمین اساس از اعضای محترم درخواست می گردد با مراجعه به لینک سامانه مذکور نسبت به استفاده از این امکان و اطلاع رسانی در خصوص قوانین مخل کسب و کار اقدام نمایند.