اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی درخصوص هشتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی قطر 27 اسفند ماه لغایت 2 فروردین 99

اطلاع رسانی درخصوص هشتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی قطر 27 اسفند ماه لغایت 2 فروردین 99

جهت آگاهی اعضای محترم اتحادیه اعلام می دارد که هشتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دومین نمایشگاه محیط زیست قطر در تقویم زمانی 27 اسفند 1398 لغایت 2 فروردین 1399 برابر با 21-17 مارس 2020 میلادی در شهر دوحه برگزار می شود. همکاران محترم می توانند در صورت تمایل به حضور یا بازدید از نمایشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند:


آدرس وب سایت نمایشگاه http://agriteq.com/en/agriteq-home
دبیرخانه اتحادیه