اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در خصوص مقررات جدید حمل و نقل کالاهای صادراتی از طریق اتحادیه اروپا به انگلستان

اطلاع رسانی در خصوص مقررات جدید حمل و نقل کالاهای صادراتی از طریق اتحادیه اروپا به انگلستان

با سلام؛

احتراماً، مقررات جدید حمل ونقل کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از طریق اتحادیه اروپا به انگلستان و بالعکس با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اطلاع ارسال می گردد: