اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در مورد آغاز به کار خط کانتینری دریای خزر در قالب کریدور شمال-جنوب

اطلاع رسانی در مورد آغاز به کار خط کانتینری دریای خزر در قالب کریدور شمال-جنوب

با سلام

احتراماً، طبق اطلاع دریافتی از معاونت محترم بین الملل و معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران، به استحضار می رساند، خط کانتینری خزر در قالب کریدور شمال جنوب توسط شرکت خصوصی روسی آغاز بکار نموده است.
بر اساس نامه آژانس روابط بین المللی استان آستراخان، خدمات کانتینری مذکور بنادر ایران و روسیه را در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب به یکدیگر متصل می کند.

این خط کانتینری به صورت آزمایشی در ۳۰ دسامبر در شهر آستاراخان با حضور معاون وزیر حمل و نقل روسیه و استاندار آستاراخان آغاز به کار نمود. در این مسیر کشتی های کاسپین اکسپرس به صورت ویژه جهت حمل کانتینر فعالیت می نمایند
مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعضای محترم اطلاع رسانی می گردد و علاقمندان می توانند بر اساس اطلاعات پیوست موضوع را پیگیری کنند.