اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در مورد راه اندازی سامانه سپیدار با هدف تسهیل فرایند درخواست اعتبارات ریالی صادرکنندگان غیر نفتی

اطلاع رسانی در مورد راه اندازی سامانه سپیدار با هدف تسهیل فرایند درخواست اعتبارات ریالی صادرکنندگان غیر نفتی

اعضای محترم اتحادیه

یاسلام

احتـرامـاً به اطلاع می رساند حسب اعلام دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت سامانه پردازش یکپارچه درخواست های اعتباری ریالی صندوق توسعه ملی(سپیدار) با هدف تسهیل فرایند ارائه و پردازش درخواست های متقاضیان اعتبارات ریالی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1398 راه اندازی شده است. متقاضیان می بایست در سامانه مذکور به آدرس www.tpo.ir در خصوص ثبت درخواست دریافت تسهیلات (متضمن معرفی بانک عامل و میزان تسهیلات درخواستی) اقدام نمایند.

بدیهی است فرایند پردازش و احراز اهلیت صادرکنندگان به صورت بر خط در سامانه انجام شده و صادرکنندگان مورد تایید براساس شاخص های موجود به بانکهای عامل معرفی خواهند گردید.

با تشکر
دبیرخانه اتحادیه آبزیان