اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی مهم در خصوص تغییر ضوابط کراس استاف کانتینرهای آبزیان صادراتی

اطلاع رسانی مهم در خصوص تغییر ضوابط کراس استاف کانتینرهای آبزیان صادراتی

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند در پی تماس های مکرر صادرکنندگان محترم و درخواست آنان برای تسهیل امر صادرات و کراس استاف کانتینرهای صادراتی و با پیگیری اتحادیه و همکاری و هماهنگی ارزشمند سازمان دامپزشکی کشور، خوشبختانه سازمان، شخص آقای دکتر خدائی را به عنوان دامپزشک مورد اعتماد سازمان معرفی نموده و از این پس گواهی های مربوطه با تأیید ایشان صادر و مورد قبول سازمان دامپزشکی کشور می باشد. لذا از همکاران محترم درخواست می گردد برای این نوع کانتینرها طبق روال زیر اقدام نمایند:
1) اعلام درخواست کراس استاف کانتینر اولیه به اداره کل دامپزشکی مربوطه و ارسال رونوشت آن به اتحادیه
2) اعلام تاریخ ورود محموله به بندر مربوطه طی نامه رسمی به دفتر اتحادیه
3) هماهنگی با نماینده آقای دکتر خدائی در بندر جبل علی برای بازدید و ارسال مستندات
4) اخذ تأییدیه نهایی و ارسال به اداره کل دامپزشکی مربوطه