اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی نشست مجازی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه (CACCI) با عنوان “تجارت و سرمایه گذاری” در تاریخ 14 خرداد

اطلاع رسانی نشست مجازی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه (CACCI) با عنوان “تجارت و سرمایه گذاری” در تاریخ 14 خرداد

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند که حسب اعلام معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI)، در تایپه، اقدام به برگزاری نشست مجازی “تجارت و سرمایه گذاری” در تاریخ 1400/03/14  ساعت 10:30 تا 12:30 به وقت تهران نموده است متن اطلاعیه مربوطه به پیوست ارسال می گردد.

توصیه می شود همکاران علاقمند نسبت به استفاده از این فرصت برای بهره مندی از تجارت کشورهای دیگر برای ارتقای دانش و بهبود فعالیت خود استفاده نمایند.