اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اعلام محدودیت ها و ممنوعیت ها برای محمولات ترافیکی در نوروز 99

اعلام محدودیت ها و ممنوعیت ها برای محمولات ترافیکی در نوروز 99

به آگاهی می رساند حسب اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بر اساس بخشنامه معاونت محترم پلیس راهور ناجا، به علت شیوع بیماری در سطح کشور محدودیت هایی در خصوص محمولات ترافیکی به شرح ذیل اعمال خواهد شد:
تبصره 1: تردد محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت 7 صبح روز سه شنبه 98.12.28 تا ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 99.01.05 و از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ 99.01.07 تا ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 99.01.09 و همچنین از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 99.01.11 تا ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 99.01.16 ممنوع می باشد.

تبصره 2: مجوز تردد برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی در تاریخ های 5 و 6 و 9 و 1399.01.10 با هماهنگی پلیس راهور ناجا صادر خواهد شد.