Loading…

افزايش قيمت جهاني ماهي تون /گزارش فائو سپتامبر ۲۰۱۶

قیمت گيدر (تن زردباله) در حال حاضر در هر تن ۱۰۰۰ دلار بیشتر از ماهي اسكيپ جك (هوور) عرضه مي گردد؛ همه نگاه ها به جلسه IOTC دوخته شده است. 
كاهش جهاني صيد ماهي گيدر سبب گرديده است كه افزايش قيمت آن نسبت به ماهي هوور سرعت بيشتري داشته است.          

tunafish
در حاليكه قیمت تن زردباله همچنان افزایش مي یابد، همه منتظر جلسه پایان ماه مي کمیسیون ماهي تون اقیانوس هند (IOTC) در جزيره لاریونیون مي باشند تا در اين جلسه اقدامات لازم برای کاهش صيد اين نوع ماهي مورد بحث قرار گيرد.          

در اين جلسه از بزرگترين خرده فروشان و برند هاي ماهي تون دعوت شده تا با كاهش صيد ۲۰ درصدي تون زرد باله و استفاده از ساير منابع دريا به خصوص اسكيپ جك موافقت نمايند.

چند روز پیش فاش شد كه گواهی صيد تون زرد باله در اقیانوس هند برای مالدیو متوقف شده بود.اگر چه اين اتفاق هنوز به یک عامل موثر بر قیمت اثبات نشده است اما مي توان از حاشيه نمايشگاه غذاهای دریایی بروکسل متوجه شد كه اين اتفاق در حال وقوع است.

 

در اسپانیا قیمت هر تون ماهي گيدر خام برای تهيه  کنسرو اکنون براي هر تن حدود ۲۵۵۰-۲۵۲۵ دلار است و برای تهيه استیک ۲۷۰۰-۲۶۰۰ دلار عرضه مي گردد.          

او گفت، در اواسط ماه مارس، قبل از اينكه قيمت ها به سطح  افزايش فعلي برسد هر تن اسكيپ جك (هوور) ۱۳۰۰ دلار  و برای گيدر ۲۳۰۰ دلار عرضه مي گرديد.

با اين حال آيا قيمت اسكيپ جك هم مي تواند افزايش يابد؟

در حاشيه نمايشگاه بروكسل مدير بازرگاني يك شركت صادراتي ماهي تون عنوان كرد كه امكان افزايش تا ۲۰۰۰ دلار در هر تن وجود دارد. اين منبع افزود با توجه به پديده ال نينو در اقيانوس آرام شرقي كاهش صيد ۲۰ درصدي توسط كشتي هاي اكوادوري به ثبت رسيده است. همچنين زلزله اخير اكوادور نيز در كاهش صيد بي تاثير نبوده است.

اما خريدار با سابقه ماهي تون نظر ديگري داشت و گفت: چطور ممكن است توليد كنندگان كنسرو، براي اسكيپ جك  1300 دلار براي هر تن بپردازند. او پيش بيني كرد كه در ماه مي نهايتا به ۱۶۰۰ دلار براي هر تن برسد.