Loading…

انجام نمونه برداری از محصولات تجاری آبزیان

در اجرای موصبه هیئت مدیره محترم و صورتجلساتی که به امضای اعضای فعال در بازار داخلی آبزیان رسیده گروه کارشناسی متشکل از نماینده اتحادیه و نماینده دفتر بهبود کیفیت ، فراوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه نمونه برداری از انواع محصولات فله و بسته بندی انجام شد. این نمونه برداری ها برای کنترل کیفیت و کمیت این محصولات و تطابق آن از نظر وزن و سایز با استاندارد های تعریف شده می باشد و مواردی که خارج از عرف و خلاف رویه های مورد تایید باشد از سطح فروش جمع آوری و با آن برخورد خواهد شد.