Loading…

اهدا لوح و تندیس به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ نخستین همایش ملی “تشکل های اقتصادی، رهبران توسعه” در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید. این همایش  شخصیت های مهمی من جمله وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای شریعتمداری، نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای پزشکیان و همچنین هیئت رئیسه محترم اتاق بازرگانی حضور داشتند.

در این همایش ضمن اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور از تشکل های برتر تقدیر به عمل أمد. اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز به عنوان یکی از تشکل های برتر از بین ۱۹۵ تشکل اقتصادی انتخاب گردید.
این موفقیت را به اعضای محترم اتحادیه و همچنین صنعت آبزیان کشور تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

ذیلا میتوانید تصویر تقدیرنامه و وزیر محترم صنعت و معدن را همراه با جناب آقای معصومی ببینید.