اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اهمیت رشد آبزی پروری با وجود کاهش تولید خوارک آبزیان

اهمیت رشد آبزی پروری با وجود کاهش تولید خوارک آبزیان

در سال 2015 افت 5 در صدی تولید خوراک آبزیان را شاهد بودیم اما این اتفاق نباید بر رشد صنعت آبزی پروری تاثیر گذار باشد. این سخن یک مدیر ارشد شرکت Alltech است که در حال بررسی تولید خوراک آبزیان در 5 سال گذشته است.

fish-farm-hero

Conolly مدیر نواوری این شرکت آمریکایی در گنفرانس  بررسی خوراک آبزیان جهانی اشاره کرد به طور کلی آبزی پروری در حال تبدیل شدن به یک قطب تامین پروتئین است و می بینیم که مردم روز بروز به مصرف پروتئین بیشتر بیشتر روی می آورند.

۸۹ بازدید پست