Loading…

اولین حضور اتحادیه در یک نمایشگاه بین المللی شیلاتی خارج از کشور

برای نخستین بار اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت شیلات کشور در نمایشگاه بین المللی شیلاتی کشور روسیه که از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۳ تا ۲۵ شهریورماه سال جاری) در شهر سن پطرزبورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.


در این سفر سه شرکت عضو شامل شرکت های “محصولات دریایی بوشهر” (Bushehr marine product) و “آبزیان گستر نصر” (A.G.N)  و “جهاد نصر” هم حاضر خواهند بود و توانمندی های شیلاتی کشور در این نمایشگاه بین المللی عرضه خواهد شد.

همچنین یک روز قبل از حضور در این نمایشگاه، هیئت هشت نفره ایرانی از نمایشگاه  World Food Moscow  در شهر مسکو بازدید به عمل خواهد آورد و سپس برای حضور در غرفه ایران به شهر سن پترزبورگ عازم می گردد.