اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اولین سمپوزیوم تولید و صادرات خاویار برگزار می گردد

اولین سمپوزیوم تولید و صادرات خاویار برگزار می گردد

اولین سمپوزیوم تولید و صادرات خاویار با مشارکت و حمایت اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و همچنین سخنرانی دبیرکل با عنوان تنظیم گری و تمرکز راهبری توسعه صنعت آبزیان کشور در این سمپوزیوم برگزار میگردد. از کلیه علاقمندان به این صنعت دعوت به عمل می آید تا در این سمپوزیوم ما را همراهی کنند.

جهت حضور مجازی و همراهی با ما از طریق وب در انتظار شما نشسته ایم: online.inif.ir/ch/event

جهت اطلاعات بیشتر فایل توضیحات را از اینجا دانلود کنید

دبیرخانه اتحادیه.