Loading…

بررسی نحوه اجرای طرح مطالعاتی عارضه سرقرمزی در میگوی پرورشی

در ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس شریعتمدار ، دکتر صالحی ، دکتر خدایی ، مهندس نجفی ، مهندس معدنی ، مهندس یاری و دکتر خانلر در دفتر مهندس شریعتمداری مدیر دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی اتاق ایران تشکیل شد و اصل اجرای طرح مورد تایید قرار گرفت.

photo_2017-02-08_17-01-01

در این جلسه مقرر شد که پروتکل نحوه همکاری هریک از بخش های مختلف شامل سازمان شیلات ایران ، موسسه علوم تحقیقات ،  اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران طی دوهفته آینده تدوین و اجرایی گردد.