Loading…

برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام

در روز یکشنبه مورخ ۱۹ خردادماه ۹۸ در محل اتاق ایران مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و ویتنام برگزار گردید.

در این مجمع ضمن تصویب اساسنامه؛ ۵ نفر از تجار خوشنام که با ویتنام کار می کنند به عنوان هیئت مدیره اصلی انتخاب شدند که یکی از آنان جناب آقای داود صدیقی نوری مدیرعامل محترم شرکت مروارید تجارت پدیده بودند که با رای اکثریت مجمع به هیئت مدیره راه یافتند.
ضمن تبریک به آقای نوری؛ برای ایشان موفقیت و بهروزی در سمت جدید آرزومندیم.

خاطر نشان می شود که ۱۷ شرکت از اعضای اتحادیه تولید و تجارت آبزیان نیز عضو این اتاق مشترک می باشند.