Loading…

برگزاری جلسه ای با هیئت شیلاتی روسیه

در مورخه ۱۰/۰۶/۹۵ نشست دبیرکل با هیئت شیلاتی روسی و برنامه ریزی سفر آنها به هرمزگان و قرار جلسه بعدی در روز دوشنبه در دفتر اتحادیه برگزار شد. در ذیل این نوشتار می توانید تصویری از این رویداد را مشاهده بفرمایید.

meeting-russia