اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

برگزاری نمایشگاه مجازی غذاهای دریایی ایتالیا

برگزاری نمایشگاه مجازی غذاهای دریایی ایتالیا

با سلام به اطلاع اعضاء محترم و فعالین صنعت آبزیان می رساند، نمایشگاه مجازی غذاهای دریایی ایتالیا برای اعضاء اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند IORA در تاریخ 3-2 اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار می شود، به پیوست اطلاعات مربوط در خصوص نمایشگاه موصوف جهت استفاده ارائه می گردد.

ضمنا این خبر دارای فایل های پیوست میباشد که میتوانید دانلود نمایید.