Loading…

برگزاری کارگاه تجهیزات و ماشین آلات فرآوری آبزیان توسط متخصصین ویتنام

برگزاری کارگاه تجهیزات و ماشین آلات فرآوری آبزیان توسط متخصصین ویتنام

vietnam

این کارگاه در چارچوب تفاهمنامه فیمابین اتحادیه با گروه سرمایه گذار ویتنامی توسط گروه  ” NAMDUNG EQUIPMENT”  در ساعت  ۱۴ تا ۱۶ روز شنبه ۱۴ اسفند در آمفی تئاتر سازمان شیلات برگزار می گردد.