اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تازه ترین تحلیل از وضعیت تولید کشورهای پیشتاز میگو و برنامه های سال آینده آنان (برگرفته از سمینار آنلاین Undercurrent news به تاریخ 17 فوریه 2021- 29 بهمن 1399) جهت اطلاع و بهره برداری اعضای اتحادیه

تازه ترین تحلیل از وضعیت تولید کشورهای پیشتاز میگو و برنامه های سال آینده آنان (برگرفته از سمینار آنلاین Undercurrent news به تاریخ 17 فوریه 2021- 29 بهمن 1399)  جهت اطلاع و بهره برداری اعضای اتحادیه

گزارش آقای Robin McIntosh  :بیایید بهره وری میگوی دنیا را در سال 2020 خلاصه کنیم و سال 2021 را از سمینار آنلاین Undercurrent News عصر 17 فوریه 2021 پیش بینی کنیم

تولید جهانی میگوی پرورشی (میگوی سفید وانامی و میگوی ببری سیاه)در سال 2020 به 3.39 میلیون تن رسید ودر مقایسه با 2019 ، 315000 تن معادل 8% کاهش داشت. پیش بینی می شود که 2021 ، تولید جهانی میگو به 3.69 میلیون تن برسد ، اما برابر بارکورد سال 2019 (3.71 میلیون تن) نخواهد بود.

آمار تولید میگوی آسیا

مجموع میگویی که در سال 2020 در آسیا تولید شد ، با 400 هزار تن کاهش به 2.22 میلیون تن ، رسید.

تولید میگوی هند در سال 2020 حدود 25٪ افت داشت و در سال 2021 به آرامی 5٪ به 600،000 تن خواهد رسید. تقریباً 90،000 تن از این تولید میگوی ببری سیله است.

در حالی که به نظر می رسد تولید میگوی چین با رقم 500000 تن کمترین تولید در سالهای اخیر بوده است ، اما انتظار می رود در 2021 با  14٪ رشد تولید به حدود 570،000 تن افزایش یابد.

ویتنام در سال 2020 ، 460،000 تن تولید کرد و برای سال 2021 با افزایش بهره وری حدود 10٪ انتظار تولید بیش از 500،000 تن وجود دارد.

در سال 2020 ، اندونزی علی رغم تولید 285000 تن میگوی پرورشی با کاهش تواید روبرو بود و انتظار می رود که در سال 2021 ، 35000 تن میگوی ببری سیاه افزایش یابد.

تولید میگو تایلندهم در سال 2020 نزدیک به 300000 تن بوده است و در سال بعد هم بیش از این نخواهد بود. پیش بینی می شود که تولید میگوی تایلند در 2022 با 290،000-310،000 تن و در سال 2025 با 330،000-350،000 تن شروع به توسعه مجدد کند.

متوسط نرخ رشد سالیانه(CAGR) تولید میگوی تایلند در 5 سال آینده (2025-2021) یا 4٪ و برابر CAGR ویتنام و چین است ، در حالی که اندونزی 7 درصد رشد متوسط سالیانه در 5 سال آینده خواهد داشت. برای هند این میانگین رشد 10٪ افزایشی خواهد بود.

آمار تولید میگو در آمریکا

تولید میگو در آمریکا همچنان در حال افزایش است و انتظار می رود بیش از 1 میلیون تن باشد. گابریل لونا از شرکت GLuna Shrimp تخمین می زند که تولید میگوی اکوادور در سال 2020 780،000 تن ، و میزان صادرات این کشوردر همین سال 680،000 تن بوده است. پیش بینی می شود که تولید میگوی اکوادور در سال 2021 می تواند به 820،000 تن برسد.