اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تبریک انتصاب آقای دکتر سید بهمن نقیبی به عنوان معاون جدید بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور

تبریک انتصاب آقای دکتر سید بهمن نقیبی به عنوان معاون جدید بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور

با سلام


اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران انتصاب شایسته آقای دکتر نقیبی را تبریک گفته و برای ایشان در سمت جدید آرزوی توفیق دارد.

آقای دکتر نقیبی از مدیران جوان، با دانش و اهل تعامل سازنده با تشکل های بخش خصوصی هستند و در طی مدت مسئولیتشان در دفتر قرنطینه بهترین همکاری های ممکن را در رفع موانع داشتند.
اتحادیه وظیفه خود می داند از حسن انتخاب ریاست سازمان تشکر نماید.