اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تبریک انتصاب آقای دکتر مصطفی شریف روحانی به عنوان قائم مقام رییس مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور

تبریک انتصاب آقای دکتر مصطفی شریف روحانی به عنوان قائم مقام رییس مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور

برادر ارجمند جناب دکتر شریف روحانى

انتصاب جنابعالى به سمت قائم مقام ریاست مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتى کشور مایه مباهات است.
ضمن تشکر از جناب دکتر بهمنى ریاست محترم موسسه علوم تحقیقات شیلاتى کشور به جهت این انتخاب شایسته براى شما برادر متعهد و دانشمند آرزوى توفیق داریم.

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
دبیرخانه