اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ترخیص نخستین محموله میگوی ارسالی به چین با اخذ گواهی کووید 19 از گمرک بندر Ningbo

ترخیص نخستین محموله میگوی ارسالی به چین با اخذ گواهی کووید 19 از گمرک بندر Ningbo

در پی اعلام مرجع قرنطینه ای کشور چین مبنی بر ضرورت دارا بودن گواهی رعایت پروتکل های پیشگیری از کووید 19 در محموله های آبزیان صادراتی ایران به آن کشور،اتحادیه اقدام به پیگیری عقد قرارداد با شرکت هایی که امکان اجرای این پروتکل را داشته باشند نمود که نهایتاً با شرکت فاتک به توافق رسیده و پس از برگزاری جلسه مشترک با دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی و تأیید پروتکل، اقدام به برگزاری وبینار آموزشی در 99.07.13 نمود. در همین راستا تعدادی از واحدهای فراوری و صادرکنندگان نسبت به استقرار سیستم پیشگیری از آلودگی کووید اقدام نمودند و نهایتا شرکت شیل آبزی گلستان موفق به اجرای کامل پروتکل و ارسال و صادرات مستقیم محموله خود با اخذ گواهی مربوطه از اداره کل دامپزشکی گلستان شد .

خوشبختانه این محموله در هفته گذشته ترخیص و بدین ترتیب نخستین محموله صادراتی ایران به چین با گواهی رعایت پروتکل مربوطه صادر شد.

این موفقیت که یک توفیق ملی است را به شرکت های فاتک و شیل آبزی گلستان تبریک می گوئیم و این آمادگی وجود دارد که بر اساس تجربه موفق یادشده امکان اجرای این پروتکل برای سایر واحدهای فراوری و صادرکنندگان محترم فراهم گردد.

جهت اطلاع بیشتر  همکاران محترم فیلم و اطلاعات کارگاه آموزشی مهرماه سال گذشته و همچنین فیلم تهیه شده از مراحل کار در شرکت شیل آبزی گلستان که از ابتدای کار تا صادرات و مستندات ترخیص و… که توسط شرکت فاتک تهیه گردیده  در اختیار قرار می گیرد.