Loading…

تفاهم نامه بین اتحادیه آبزیان و شرکت ماهیگیری عمان

در پی سفر آقایان دکتر خالد منصور مدیرعامل شرکت Oman Fisheries Co و محمد سالم ناصر العامری مدیر ارشد این شرکت به ایران و بازدید از امکانات و پتانسیل های چابهار و جلسات با ریاست سازمان شیلات ایران و شرکت های خصوصی ایران به منظور توسعه همکاری های فیمابین در روز اول آذر ۱٣٩۶در محل دفتر اتحادیه یادداشت تفاهمی میان شرکت مذکور عمانی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران منعقد گردید.

ذیلا می توانید گزارش مختصری بصورت تصویری از این نشست همکاری ببینید.