اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

جایگاه ممتاز اتحادیه در رتبه بندی تشکل های اتاق ایران

جایگاه ممتاز اتحادیه در رتبه بندی تشکل های اتاق ایران

اعتماد، یک عنصر مشترک در میان همه افراد، تیم ها، سازمان ها، ملت ها و تمدن ها در سراسر گیتی است که اگر از میان برود به نابودی تواناترین حکومت ها، پیروزمندترین کسب و کارها، شکوفاترین اقتصادها، پرنفوذترین رهبران و بزرگترین دوستی ها و اتحاد ها خواهد انجامید. در برابر؛ پیدایش و گسترش همین عنصر یگانه ی ارزشمند یعنی اعتماد، توان آفرینش پیروزی های بی مانند و موفقیت های فراوان را دارد و حقیقت  است که “شتاب در پیشرفت هنگامی رخ می دهد که انسان ها به راستی به هم اعتماد داشته باشند.”

در سازمان های با سبک رهبری مشارکتی، اعتماد به سازمان و ایمان به سلامت مدیران، کیمیایی است که سبب موفقیت و بالندگی آن تیم و تشکل خواهد شد.

دنیای شفاف بدون اعتماد شکل نمی گیرد؛ زیرا برداشتن حجاب ها نیازمند اعتماد ورزی است و برای ساختن یک ساختار سالم سازمانی، اعتماد یک ضرورت است. اعتماد ورزی مانند ساختن یک ساختمان، زمانبر است چرا که بنای اعتماد در در ازای زمان ساخته می شود و خوشبختانه با بهره مندی از این عنصر،  اتحادیه تولید وتجارت توانسته که میزان رضایت اعضا و همکاران صنف را بدست آورد و به تشکلی قابل اعتماد در هر دو سویه مردم-حاکمیت بدل شود.

اخیراً پروژه ارزیابی و ظرفیت سنجی تشکل های عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط معاونت تشکل های اتاق ایران به انجام رسید که خوشبختانه بر اساس گزارش ارزیابی که در بهمن ماه 1396 به اتحادیه واصل گردید، اتحادیه در جایگاه بسیار ارزشمندی در میان تشکل های اتاق قرار گرفت و توانست  با کسب 75.1 امتیاز از مجموع 100 امتیاز ممکن جزء چند تشکل معدود برتر اتاق ایران قرار گیرد.

این توفیق جز با اعتمادسازی و خدمات رسانی مورد نیاز صنف و ساماندهی و تلاش ارزشمندی که هیئت مدیره محترم در ازای اعتماد اعضا به آنان انجام دادند، قابل حصول نبود و امید است که با تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص، این روند همچنان رو به رشد باشد.

از آنجا که آشنایی با روش ارزیابی و رتبه بندی تشکل ها و همچنین آگاهی از جزئیات نقاط قوت و ضعف اتحادیه می تواند برای مخاطبان ما جذاب و بینش دهنده باشد چکیده ای از محتوای این گزارش را مرور خواهیم کرد.

ارزیابی ها بر مبنای ماموریت های تشکل ها در چهار حوزه کلیدی ذیل انجام شده است:

1) عضویت (جذب مشارکت فعالان صنعت مربوطه)

2) ارائه خدمات

3) تنظیم گری (تعاملات با دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار)

4) تاثیر گذاری بر سیاست ها

همچنین عامل پنجمی تحت عنوان “حکمرانی” (شیوه اداره تشکل) که سنگ بنای تحقق ماموریت های چهارگانه فوق می باشد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به دلیل اهمیت متفاوت هر یک از عوامل پنجگانه فوق وزن معیار هر کدام نیز تفاوت دارد و به ترتیب 40 امتیاز برای حکمرانی، 20 المتیاز برای تاثیر گذاری بر سیاست ها، 15 امتیاز برای هر یک از عوامل “عضویت” و ارائه خدمات” و 10 امتیاز نیز در بحث تنظیم گری لحاظ شده که مجموع 100 امتیاز را تشکیل می دهد.

نمودار وضعیت امتیازات اتحادیه در هریک از شاخص ها نشان می دهد که وضعیت بدین شکل یوده است.

1) تنظیم گری  100

2) تاثیرگذاری بر سیاست ها   91

3) عضویت  74

4) حکمرانی 72

5) خدمات 45

دلایل این که بالاترین نمره در زمینه تنظیم گری به اتحادیه تعلق گرفته در موارد ذیل خلاصه شده است:

– اتحادیه یکی از مراجع ارزیابی کیفی و رتبه بندی حوزه فعالیت های اعضای خود است.

– اتحادیه توانسته به عنوان یک مرجع مطمئن، اعتماد لازم را از دولت و نهاد های حاکمیتی اخذ کند.

– اتحادیه در برخی موارد موفق شده به عنوان بازوی اجرایی دولت یا نهادهای حاکمیتی ایفای نقش کند.

– اتحادیه توانسته جایگاه خود را به عنوان مرجع واحدی و حل اختلافات صنفی میان اعضا و فعالان بخش تثبیت کند.

– اتحادیه از سوی سازمان های دولتی به عنوان مرجع استعلامی در بخش خود شناخته می شود.

در بخش تحلیل وضعیت اتحادیه در معیار تاثیر گذاری بر سیاست ها که نمره بسیار خوب 91 از 100 را بدست آورده است نیز نکات جالبی ذکر گردیده؛ از جمله:

– اتحادیه در زمینه تاثیر گذاری بر سیاست ها در جهت منافع اعضای خود عمل کرده و تجربه های موفقی نیز در این زمینه داشته است.

– اتحادیه در کسب کرسی در شوراهای ذینفع در حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر مرتبط با زمینه ی فعالیت اعضا، به خوبی عمل کرده است و ارتباط تثبیت شده ای با دولت دارد.

– اتحادیه در جهت توسعه ی ارتباطات با نهاد های مرتبط بین المللی و داخلی، به منظور پیشبرد منافع اعضا به خوبی عمل کرده است.

– اتحادیه قوانین و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های بخش خود را رصد و در این خصوص، پیشنهاد های خود را به نهاد های مرتبط ارائه می کند.

قطعاً نقاط منفی هم در این گزارش در مورد فعالیت های اتحادیه ذکر شده است که بخش هایی از آن ذکر می گردد:

1) به نظر می رسد اتحادیه ارتباط موثری با اصحاب رسانه ایجاد نکرده است و مواضع اتحادیه به صورت مستمر در رسانه ها منعکس نمی شود.

2) اتحادیه برنامه خدمات مدونی ارائه نکرده است.

3) در خصوص آموزش و نیز پژوهش فعالانه عمل نکرده است.

4) اتحادیه باید در زمینه همایش ها، نمایشگاه ها و رویدادها فعالانه تر عمل نماید.

5) سیستم های مالی اتحادیه باید قوی تر باشد.

6) کمیته ها، سخت افزار و زیرساخت و روابط عمومی بخش هایی هستند که باید تقویت شوند.

جمع بندی:

گزارش با این جمع بندی به پایان می رسد که:

جمع بندی نتایج ارزیابی نشان می دهد که اتحادیه در شاخص های مربوط به شایستگی های دبیر، برگزاری به موقع مجامع عمومی و ساختار سازمانی امتیازات قابل توجهی کسب کرده است. همچنین در حوزه ی خدمات، می توان از فعالیت های انجام شده در جهت معرفی ظرفیت های اعضا، به عنوان نقطه قوت اتحادیه در شرایط فعلی نام برد. در این میان، جایگاه کلیدی اتحادیه در حوزهی تنظم گری در بخش تولید و صادرات آبزیان، بیانگر ظرفیت گسترده ی این تشکل برای توسعه ی دامنه ی خدمات و همچنین تاثیر گذاری بر سیاست های مربوطه است که با توجه به برخورداری از نسبت شمول عضویت نزدیک به 80 درصد، می تواند به افزایش قابلیت های اتحادیه در تامین منافع اعضا منجر شود.

در حین حال، با توجه به نتایج تحلیلی ارزیابی به نظر می رسد ارتقای سطح شاخص های مربوط به عملکرد کارکنان و تدوین برنامه ی ویژه ای به منظور توسعه ی خدمات (به ویژه در حوزه ی خدمات آموزشی و زیر ساختی) می تواند در اولویت های برنامه های اتحادیه قرار گیرد.

همانگونه که در ابتدا بیان شد، اگر موفقیتی حاصل شده نتیجه پشتیبانی کامل اعضا و اعتماد آنان به هیئت مدیره و دبیر و دبیرخانه اتحادیه بوده و این اعتماد همان سرمایه ای است که باید بر آن بیفزاییم تا بتوانیم به توفیقاتمان ادامه دهیم.

تفاوت میان روابطی که بر پایه اعتماد یا بی اعتمادی نباشد بسی آشکار است. به جریان ارتباط ها در همین محیط های پیرامونی خودتان نگاهی بیندازید. در یک محیط سرشار از اعتماد چنان چه حتی گنگ و نارسا هم سخن بگوئید، دیگران منظور شما را در می یابند و بر عکس در میدان بی اعتمادی، حتی سخن روشن شما نیز بد تعبیر خواهد شد.

یکدیگر را در تقویت این بنیادهای اعتماد سازی کمک کنیم و باور کنیم که در نبود همراهی و اعتماد از پیروزی خبری نیست. هیچ گونه رابطه درست انسانی، اعم از مسایل فرهنگی یا روابط و اقتصادی و حتی سیاسی و هر گونه کنش اجتماعی را سراغ نداریم که در نبود اعتماد و راستی شکل گرفته باشد. اتحادیه محل این صداقت و اطمینان است.