Loading…

جلسه با جناب دکتر کی خواه نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص نحوه اجرای وظایف تشکل ها در قانون افزایش بهره وری

در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰ جلسه ای با حضور آقایان دکتر کی خواه ، مهندس شهریاری، دکتر خدایی و دکتر نبی زاده ، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ قانون افزایش بهره وری و خصوصاً نقش وظایف تشکل ها در اجرای این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که موضوع در دستور اولین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران قرار گیرد و همچنین اتحادیه های رسمی شیلاتی طرح های اجرایی خود را در این زمینه ارائه نمایند.

IMG_0948