Loading…

جلسه با مدیران گمرک و سازمان دامپزشکی برای تسهیل گری امور اعضاء

در مورخ ۳۰ /۱۰/ ۹۷ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ جلسه ای با جناب آقای دکتر ماکنعلی معاون محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با دو هدف ذیل تشکیل گردید:
۱) تسهیل شرایط صدور مجوز تامین غذای لاروی صنعت میگو به منظور تشویق تولیدکنندگان به تامین نهادها از مسیر قانون
۲) مساعدت با واردکنندگان و صادرکنندگان در تنظیم اسناد (گواهی های بهداشتی، بارنامه و …) به منظور مقابله با تحریم
در هردو مورد قول مساعد سازمان در جهت کمک به خواسته های اتحادیه داده شد.
همچنین در مورخ ۰۳/۱۱/۹۷ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ جلسه ای با جناب آقای صادق معاون صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز آقای مهدی پور سرپرست دفتر تعیین ارزش برگزار شد. محور این جلسه رفع مشکل تعدادی از صادرکنندگان کنسرو ماهی تون و نیز سایر محصولات شیلاتی در خصوص مبالغ درج شده در اظهار نامه های صادراتی بود. با توجه به نظر مساعد گمرک مقرر شد که به همکاران اعلام گردد چنانچه در فاصله زمانی تصویب نرخ های پایه صادراتی جدید تا اعلام رسمی آن در سایت گمرک مشکلی وجود دارد و کسی از همکاران اقدام به صدور اظهارنامه با نرخ قبلی کرده ،گمرک کمک خواهد کرد که اظهارنامه به نرخ جدید اصلاح شود.