Loading…

حمایت اتحادیه از برنامه استراتژیک بیماری لکه سفید میگو

به همت دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی و با مشارکت اکثریت دست اندرکاران در موسسه علوم تحقیقات شیلاتی، سازمان شیلات و کارشناسان و صاحبنظران حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان ” برنامه ملي راهبردی بیماری لکه سفید ميگو” (به اختصار : برنامه ملی راهبردی میگو) تصویب و پس از بحث و بررسی و کسب نظرات ذی نفعان از طریق پورتال سازمان دامپزشکی ، در اواسط دی ماه امسال ابلاغ گردید.

برای تدوین این سند مهم ملی که در ۱۳۸ صفحه تهیه شده تلاش های ارزنده ای صورت گرفته و مطالعه و رعایت کامل آن برای تمام دست اندرکاران و خصوصا صاحبان مراکز تکثیر و پرورش دهندگان میگو ضروری است.

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ضمن تشکر از سازمان دامپزشکی برای این اقدام ارزنده آمادگی کامل خود برای اجرای دقیق مفاد این سند را اعلام می دارد.

منبع: سازمان دامپزشکی