اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

خبری غیر رسمی از وضعیت صادرات خاویار به اروپا: به روز رسانی فهرست از اوایل آوریل آینده

خبری غیر رسمی از وضعیت صادرات خاویار به اروپا: به روز رسانی فهرست از اوایل آوریل آینده

خبری غیر رسمی از وضعیت صادرات خاویار به اروپا: به روز رسانی فهرست از اوایل آوریل آینده

در ادامه تماس های مستمر آقای دکتر خطیبی عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی بین الملل اتحادیه با مدیران بخش نظارت های بهداشتی اتحادیه اروپا مشخص شد که:

1) بودجه در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپایی برای همکاری های فنی و تکنیکی  در حوزه توسعه صادرات آبزیان ایران به اروپا توسط ITC مشخص و قرار است که به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شود.

2) بر همین اساس ITC مشغول تنظیم قرارداد با شرکت Inovalis (آزمایشگاه فرانسوی طرف قرارداد سازمان دامپزشکی ایران) است و لذا مشکلی برای آزمایشات و نمونه های ارسالی وجود نخواهد داشت.

3) برنامه NRP ارسالی سازمان دامپزشکی ایران در مورد خاویار مورد تایید اتحادیه اروپایی قرار گرفته است.

4) با توجه به موارد فوق مراتب ورود مجدد نام خاویار ایران در فهرست محصولات شیلاتی مجاز به اروپا مورد تایید کمیسیون مربوطه قرار گرفته و با توجه  به زمان مورد نیاز برای طی مراحل اداری اعلام رسمی این موضوع در اوایل آوریل (نیمه فروردین ماه) اتفاق خواهد افتاد.