اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

در آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه بررسی شد: عملکرد سال 1399 و برنامه ریزی سال 1400

در آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه بررسی شد: عملکرد سال 1399 و برنامه ریزی سال 1400

آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه در سال جاری در روز 99/12/20 در محل دفتر با حضور آقایان سنگانیان، ادیبزاده، نوری و خطیبی به صورت حضوری اتحادیه و آقایان معصومی و شهریاری به صورت غیر حضوری از ساعت 11 تا 13 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش برنامه ها و عملکرد سال 1399 توسط دبیرکل ارائه و بررسی گردید. مطابق مصوبه جلسه 21 اسفند 98 هیئت مدیره برنامه اساسی به عنوان اولویت های عملکرد اتحادیه در سال 99 تصویب شده بود که به جز یک مورد که امکان اجرا نیافت تمام موارد بعدی به صورت کامل (8 مورد) و یا نیمه تمام (0 مورد) به اجرا در آمده است.

همچنین به تناسب، رخدادهایی که در طی سال پدید آمد اقدامات موثری در رفع مشکلات اعضا و توسعه فعالیت های اتحادیه به اجرا درآمد. برای سال 1400 نیز 12 برنامه به عنوان راهبردهای اصلی اتحادیه به شرح زیر تعیین شده:

 • پیگیری حضور کارشناسان اروپایی و رجیستری آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی
 • اجرائی کردن سامانه تن ماهیان و خاویاری
 • برگزاری مجمع عمومی اتحادیه مطابق قانون تجارت در چهار ماهه اول سال
 • توسعه برنامه های آموزشی برای ارتقای دانش فنی بهره برداران و نیز کارشناسان مسئول (اعم از کارشناسان شیلات و دامپزشکان) شاغل در واحدهای شیلاتی بخش خصوصی
 • حضور موثر و پایش و نظارت مراکز تکثیر و پرورش میگو و خاویاری
 • تداوم پایش و نظارت بر بازار داخلی آبزیان با تاکید بر مبادی تولید و عمده فروشی ها
 • پیگیری بازدید دامپزشکی روسیه از واحد های عمل آوری و به روز رسانی فهرست
 • پیگیری به روز رسانی فهرست چین
 • پیگیری و رایزنی برای حذف تعرفه 12 درصدی صادرات آبزیان ایران به اتحادیه اروپا
 • تداوم و آموزش و استقرار نظام ASC در مزارع و واحد های عمل آوری
 • اجرائی کردن بیمه میگو و ماهیان خاویاری از مبادی تولید
 • تقویت روابط عمومی اتحادیه و نیز ارتقای وبسایت اتحادیه به زبان انگلیسی

همچنین از خدمات ارزنده دبیرکل، پرسنل دبیرخانه و نیز تلاش های موثر جناب آقای دکتر خطیبی در طی سال گذشته قدردانی به عمل آمد.