اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

در جلسه هیئت مدیره اتحادیه با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی کشور مطرح شد: ارتقای رتبه اتحادیه در ارزیابی معاونت تشکل های اتاق ایران

در جلسه هیئت مدیره اتحادیه با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی کشور مطرح شد: ارتقای رتبه اتحادیه در ارزیابی معاونت تشکل های اتاق ایران

در روز یکشنبه 99/12/10 جناب آقای مهندس شافعی رئیس هیئت مدیره محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اعضای هیئت مدیره اتحادیه را به حضور پذیرفتند. در این جلسه که آقایان مهندس معصومی، شهریاری، دکتر خطیبی به همراه دبیر کل اتحادیه از ساعت 11:30 تا 12:30 در دفتر ریاست اتاق ایران برگزار شد، ضمن بیان گزارشی از اقدامات سال گذشته اتحادیه توسط رئیس هیئت مدیره،  نتیجه ارزیابی انجام شده توسط معاونت تشکل های اتاق ایران از عملکرد اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که رتبه اتحادیه با شاخص عملکردی عالی و بسیار خوب در موضوعاتی چون تاثیرگذاری، اثربخشی، حمایتگری از اعضا، جذب اعضا و … به رتبه A ارتقا یافته است. ریاست اتاق این موضوع را نتیجه عملکرد خوب هیئت مدیره و دبیرخانه اتحادیه دانسته و ضمن اظهار خوشحالی از این امر به این که یک تشکل برجسته ملی اتاق می تواند این چنین الگوی سایر تشکل ها قرار گیرد اشاره نمودند. در این جلسه با اشاره به نقش اتحادیه در حل معضل سازمان دامپزشکی و اتحادیه اروپا و مشارکت اعضا در تامین 234000 یورو ارز مورد نیاز آزمایشگاه فرانسوی طرف حساب با سازمان دامپزشکی مقرر شد که با هماهنگی ICC (اتاق بین المللی)، امور بین الملل اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و فرانسه مسائل بین المللی مربوط به تمام تشکل ها و صنوف صادراتی به طور هماهنگ پیگیری شود و در این رابطه ریاست اتاق تاکید نمودند که جلسات مشترک با این سه مجموعه برگزار گردد.