اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

در ششمین جلسه کمیته ماهیان خاویارى اعلام شد: بلامانع بودن درج عبارت “خاویار ایران” بر روى لیبل ها و تبلیغات خاویار پرورشى

در ششمین جلسه کمیته ماهیان خاویارى اعلام شد: بلامانع بودن درج عبارت “خاویار ایران” بر روى لیبل ها و تبلیغات خاویار پرورشى

پیرو جلسه ١٨ خرداد دبیر کل اتحادیه با مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصى خدمات کشاورزى، ششمین جلسه کمیته ماهیان خاویارى به دعوت مدیرعامل شرکت مذکور در محل دفتر این شرکت و با حضور مدیران شرکت فوق و اکثریت اعضاى کمیته در روز دوشنبه ٩ تیر ماه از ساعت ١٠ تا ١٢ برگزار شد .

در این جلسه آقاى مهندس مجابى اهداف و اقدامات و رویکرد هاى جدید شرکت مادرتخصصى مبتنى بر چند بخش را بر شمردند. تلاش براى تقویت برند خاویار ایران، ایجاد موزه خاویار، در اختیار گذاشتن صیدگاهها، جذب مشارکت صیادان در طرح هاى پرورشى و بازسازى ذخایر، راه اندازى شهرک استارت آپى و …. از جمله رویکرد هاى جدید این شرکت است.
آقاى دکتر مجابى از مهندس بنایى خواستند که با همکارى اتحادیه کارگروهى براى اجرایى شدن و بررسى نحوه مشارکت بخش خصوصى در موارد فوق تشکیل دهند.
ایشان احساس یکپارچگى بخش خصوصى با شرکت مادرتخصصى را مهم دانستند و به عنوان یک قدم مهم در این راه فرمودند که پاسخ نامه اتحادیه را بصورت مکتوب خواهند داد و مسلم است که استفاده از نام خاویار ایران ( البته با قید پرورشى) براى تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بخش خصوصى مانعى نخواهند داشت.

آقاى دکتر خدایى هم ضمن تشکر از آقاى دکتر مجابى و رویکرد جدید شرکت مادر تخصصى سخنان ایشان را امیدبخش و شروع یک دوره جدید براى آینده خاویار کشور دانستند.
ایشان اظهار کردند علاوه بر پتانسیل هاى ارائه شده در فیلمى که به نمایش درآمد و ظرفیت هایى که دکتر مجابى نام بردند “وجود بخش خصوصى توانمند و دانا” در صنعت پرورش خاویار پتانسیل مهم ترى است که مى تواند آینده نام و برند خاویار ایران را حفظ کند.
آقاى دکتر خدایى فرمودند این جمع که در جلسه حاضرند اعضاى کمیته ماهیان خاویارى اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران هستند که متشکل از فعالان تولید و عرضه خاویار کشور است که به همراه مدیران شیلاتى است و این جلسه ششمین نشست این کمیته است و جاى همکاران شرکت مادر تخصصى خالى بود و بسیار خوشحالیم که این خلأ هم برطرف شد و در جلسات آتى کارگروه در خدمت جناب مهندس بنایى و همکاران شما باشیم.
ایشان اعلام کردند که بخش خصوصى از پیشنهادات ارائه شده در همه زمینه هاى فوق حمایت خواهد کرد و مجددا از پاسخ مثبت به نامه در خواست اتحادیه تشکر نمودند.

در ادامه مهندس حسینى رئیس سابق شرکت بازرگانى شیلات از ارزش ها، سوابق و جایگاه خاویار ایران و رقباى فعلى و کاهش قیمت هاى جهانى خاویار سخن به میان آورده و بر لزوم توجه به افزایش تولید جهانى و کاهش مستمر قیمت ها تاکید نمودند. همچنین ضرورت اهمیت بیشتر بر ارتقاى کیفیت خاویار ایران را یاداور شدند.
سپس آقایان دکتر شکورى و دکتر کرمى راد با بیان آمارهایى بر ضرورت همکارى هاى بیشتر فعالان و بویژه نقش مؤثر شرکت مادر تخصصى در حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصى تاکید نمودند.
در پایان مقرر شد که آقایان دکتر خدایى و مهندس بنایى در زمینه انجام هماهنگى هاى فیمابین و حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصى در جلسات کمیته ماهیان خاویارى اقدامات لازم را معمول نمایند.