اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

رشد چشمگیر صادرات خاویار پرورشی ایران

رشد چشمگیر صادرات خاویار پرورشی ایران

آبزیان از جمله محصولات کشاورزی است که در بخش پرورش، توسعه بسیار گسترده ای در کشور پیدا کرده و جای دارد به منظور ادامه روند پیشرو کنونی و حتی تسریع و حفظ ثبات و پایداری این زیربخش کشاورزی، مورد توجه جدی تر مسئولان تصمیم گیر در سطح تدوین کنندگان استراتژی امنیت غذایی کشور باشد . صرف نظر از تنوع بی بدیل محصولات پروتئینی آبزیان و رشد قیمت منطقی محصولات طی این سال ها و حتی کمتر از روند تورم محصولات غذایی جامعه ، یکی دیگر از نقاط قوت این حرفه خود اتکایی در توان ارزآوری این محصولات بوده است .
در خصوص خاویار با توجه به تلاش انجام شده در ریل گذاری و اجرای پروژه تولید ماهیان خاویاری توسط بخش های خصوصی و دولتی ذیربط انشالله این چشم انداز دیده می شود که مجددا جایگاه کمی خاویار در آینده ای نه چندان دور در اختیار کشورمان قرار گیرد .
آمار های رسمی گمرک جمهوری اسلامی نشانگر رشد قابل توجه صادرات خاویار از مبادی گمرکی کشور در 9 ماهه سال جاری است . قطعا بخش قابل ملاحظه ای نیز سهم خاویار مسافری است که در این آمار مد نظر قرار نگرفته است .
بر اساس آمار گمرک کل خاویار صادر شده در 9 ماه سال 99 برابر 1554 کیلوگرم بوده است در حالیکه در تمام سال 98 برابر 920 کیلوگرم و در سال 97 برابر 378 کیلوگرم بوده است طبق اعلام جناب آقای دکتر شکوری نماینده محترم سازمان سایتس در ایران مقدار گواهی های سایتس صادرشده که قطعاً به صادرات انجامیده حدود ۲۳۰۰ کیلوگرم بوده است.
همینطور تنوع کشورها برای صادرات این مقدار در نه ماهه سال 99 بی نظیر و شامل 23 کشور در شرق و غرب عالم بوده است که این نیز بیانگر بازارپسندی و جایگاه کیفی خاویار ایرانی است . این دستاورد بدون تلاش سیاستگذاران ، دستگاه های متولی و ذیربط و از همه مهمتر سرمایه گذاری و دوراندیشی کارافرینان بخش خصوصی در حلقه های مختلف بدست نمی آمد.
در جدول زیر می توانید کشورهای مقصد خاویار ایران را در ۹ ماهه سال جاری ملاحظه فرمایید
سید قباد مکرمی