Loading…

رفع مانع دامپزشکی برای صدور گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به ویتنام

پس از پیگیری های مکرر و تماس و جلسات هفته گذشته با ریاست دامپزشکی کشور ، مشکل عدم صدور گواهی بهداشت متقاضیان صادرات به ویتنام توسط سازمان دامپزشکی مرتفع شد.

139308201142342984057294

در جلسه امروز که با حضور آقایان دکتر ماکنعلی (مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، امور بین الملل و روابط عمومی سازمان دامپزشکی ) و دکتر شجری (مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی) با اقای دکتر خدایی و مهندس شاهرخی در دفتر آقای دکتر شجری برگزار شد پس از شنیدن استدلال های اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ، موضوع توقف صدور گواهی بهداشت به مقصد ویتنام مرتفع گردید. این تصمیم در مورخه ۹ بهمن ۹۵ انجام شده است.