اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

روان سازی انجام عملیات جابجایی کانتینر های صادراتی آبزیان: با هماهنگی کامل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی

روان سازی انجام عملیات جابجایی کانتینر های صادراتی آبزیان: با هماهنگی کامل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی

از آنجا که به دلیل تحریم های ناجوانمردانه غرب بر علیه کشورمان تأمین کانتینر های یخچالی به مقاصد صادراتی مشکل شده و خصوصاً امکان صادرات آبزیان به صورت مستقیم و با خطوط کشتیرانی معتبر به سختی انجام می شود بنا به تقاضای اعضای محترم اتحادیه برای تعویض کانتینرها از طریق کراس استاف در بنادر ثالث مذاکرات مفصلی از مدت ها پیش با ریاست و معاونین سازمان دامپزشکی کشور انجام شد و با توجه به درک متقابل و همراهی بسیار خوب سازمان دامپزشکی، امکان انجام این امر مهیا شده و همکاری ارزشمندی توسط سازمان با صادرکنندگان آبزیان صورت گرفته است.

اخیراً نیز گشایش دیگری ایجاد شده و با توجه به هزینه بر بودن حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی در هنگام انجام عملیات کراس استاف در خارج از کشور و به منظور کاهش بخش عمده این هزینه ها و بر مبنای اعتماد سازمان به اتحادیه دیگر نیازی به اعزام کارشناس دامپزشکی به محل جا بجایی کانتینرها در کشور ثالث نبوده و سازمان موافقت نمود که  تاییدیه اتحادیه برای این موضوع کفایت خواهد کرد. این یک توفیق برای صنعت آبزیان کشور است و امتیاز و خدمت بزرگی به اعضای اتحادیه و همه فعالان صنف محسوب می شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر این فرایند عملیاتی شده و تا کنون برای قریب 20 کانتینر صادراتی به همین شکل تاییدیه لازم صادر و فرم ها و اطلاعات مورد نیاز تکمیل و پس از مستند سازی های لازم مراتب به دفتر قرنطینه منعکس شده و با سهولت و سرعت عمل قابل قبول، عملیات کراس استاف کانتینرهای صادراتی با هزینه حداقلی در حال انجام می باشد.