اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سخن هفته تیر 96 شماره2

سخن هفته تیر 96 شماره2

از یکی از بزرگان صادرات کشور که در عرصه صادرات پوست و روده از فحول حساب می شود نقل است که صادرات پوست و روده ایران سابقه ای 100ساله دارد و جالب است که در همان صد سال پیش، ایران % 25 سهم صادرات این محصول را در جهان داشته است.

 

این برای ما و احتمالاً بسیاری دیگر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.از ایشان سؤال شد که اینک وضع چگونه است؟ فرمودند متاسفانه ما امروزه علیرغم این پیشینه درخشان، محلی از اعراب در بازار جهانی نداریم! هم ایشان می گفتند که در هنگام فروپاشی شوروی سابق در اوایل دهه ،90کشور ترکیه چیزی به نام صنعت چرم نداشت و با استفاده از فرصت ایجاد شده و چند اقدام مهم، امروزه حتی ایتالیا را به چالش کشیده است.

مهمترین اقدامی که دولت ترکیه انجام داد رفع و رجوع قوانین زائد و قواعد دست و پا گیری بود که به یکباره جهش تولید و صادرات این کشور را در پی داشت. حال دلیل این که چراما جایگاهمان در صادرات پوست و روده و فرش و امثالهم را هر روزه بیشتر از پیش از دست می دهیم به خوبی مشخص است؛ حاکمیت در کشور ما به معنای عام )دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادها، بانک ها و دقیقاً خلاف این جریان روان سازی حرکت می کنند و علیرغم تلاش هایی که انجام می شود و تاکیدات مقام معظم رهبری و حمایت های رئیس جمهور و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس و …. نتیجه هیچ است! یعنی هر روز قفل جدیدتری بر تولید و تجارت زده می شود.

در بولتن شماره 42 اتحادیه آبزیان گزارش جلسه در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواهیم خواند که چگونه سازمانها بر سر ایفای نقش بیشتر با هم رقابت دارند و آن چیزی که مطرح نیست اعتماد به مردم و قایل شدن نقش و جایگاه تشکل ها در روان سازی امور است.