اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ضرورت اجرای دقیق برنامه خود کنترلی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی کشور به دلیل ردیابی ویروس لکه سفید در منابع وحشی

ضرورت اجرای دقیق برنامه خود کنترلی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی کشور به دلیل ردیابی ویروس لکه سفید در منابع وحشی

اطلاع رسانی به اعضای محترم اتحادیه

با سلام

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه و پرورش دهندگان محترم میگو می رساند از آن جا که حسب اعلام معاون محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در اجرای برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در کشور، ویروس لکه سفید در منابع وحشی میگوی منطقه گواتر ردیابی شده لازم است صاحبان مراکز تکثیر و مزرعه داران پرورش میگو در اجرای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای به صورت خود کنترلی اقدام جدی نموده و در عین حال با بهینه کردن مدیریت پرورش و غذادهی و استفاده از محرک های سیستم ایمنی برای کاهش استرس و پائین آوردن شانس بروز بیماری در مزارع خود اقدام نمایند.

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران