Loading…

طرح درخواست هاى مهم شیلاتى در جلسه با وزیر جهادکشاورزی در روزچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

در روزچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ١٥:٤٥ تا ١٦:٣٠ در جلسه اى که به همت آقاى دکتر مختار نماینده محترم مردم شریف آبادان در مجلس شوراى اسلامى در دفتر آقاى دکتر کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزى تشکیل شد مسائل و مشکلات پرورش دهندگان خوزستان مطرح شد.

در این جلسه آقایان دکتر شریعتی استاندار خوزستان، دکتر خون میرزایى ، دکتر جلیل مختار نماینده مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی، دکتر درگاهی معاون پارلمانی، دکتر تیموری مدیرکل پارلمانی، و نیز دکتر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، معلم مدیرعامل اتحادیه پرورش میگوی چوئبده ، حاج داود احمدزاده پیشکسوت پرورش میگو و از فعالان فراورى و صادرات آبزیان استان خوزستان و رقیبى زاده مدیر عامل شرکت پیشتازان میگو و از فعالان و پیشکسوت هاى صنعت حضور داشتند.

نمایندگان پرورش‌دهندگان مشکلات میگوپروران مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان را مفصلا مطرح نمودند و وزیر جهاد کشاورزى بر حمایت کامل و همه جانبه از پرورش دهندگان میگو تاکید کردند .
مساعدت در صدور مجوز پرورش میگو به روش گلخانه اى و متراکم، رفع مشکلات با دامپزشکى ، صدور اسناد زمین ها ، همکارى شیلات در تغییر کاربرى مزارع به پرورش ماهى سیبس از جمله موارد مطرح شده بود که مقرر شد رئیس سازمان شیلات ایران همه موارد را پیگیرى و رفع نمایند.

آقاى دکتر خدایى ضمن تبریک انتخاب دکتر خاوازى در سمت وزیر جهاد کشاورزى موضوع تخصیص ارز براى تامین مولد میگو و بچه ماهى سیبس و کنسانتره غذاى آبزیان و تاثیر آن در تولید سال جارى را مطرح و از وزیر درخواست تسریع در تعیین تکلیف مجوزهایى که قبلا صادر شده را نمودند.
آقاى خاوازى فرمودند اهمیت این موارد از سوى شیلات هم اعلام شده لیکن شرایط کشور به گونه اى است که دیگر امکان تامین و….. تخصیص ارز دولتى براى این موارد وجود ندارد ولى ارز نیمایى تخصیص خواهیم داد.