Loading…

فراخوان مجدد ثبت نام واحدهای فراوری متقاضی صادرات مستقیم به کشور چین

احتراماً بدین وسیله به اطلاع عموم کارخانجات عمل آوری آبزیان کشور می رساند، پس از أخذ مجوز برای ۶۴شرکت ایرانی جهت صادرات مستقیم آبزیان به کشور چین، امکان اضافه شدن شرکت های جدید متقاضی فراهم گردیده است. لذا کارخانجاتی که دارای کد معتبر EC یا کد IRاز دامپزشکی هستند از طرق ارتباطی ذیل اطلاعات لازم شامل موارد زیر را تا روز شنبه ۹ شهریور ماه ۹۸ به دفتر اتحادیه ارسال فرمایند.
۱)تصویر مجوز EC یا IR
۲) آخرین روزنامه رسمی شرکت
۳) تصویر پروانه بهره برداری

تلفکس: ۲۲۰۶۷۱۶۰-۰۲۱
ایمیل: esabzian@yahoo.com
تلگرام:۰۹۳۹۲۴۷۸۶۲۷
واتس آپ: ۰۹۳۵۶۲۵۱۸۳۷

باتشکر-دبیرخانه