اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

قیمت هاى جدید پایه صادراتى آبزیان

قیمت هاى جدید پایه صادراتى آبزیان

در پى کاهش قیمتهاى جهانى آبزیان ناشى از اثرات بیمارى ویروسى کووید ١٩ بر بازار جهانى آبزیان و با پیگیرى دامنه دار اتحادیه سرانجام قیمت هاى جدید پایه صادراتى آبزیان در سایت گمرک جمهورى اسلامى ایران اصلاح و نرخ هاى جدید مبنا قرار گرفته است.

اتحادیه لازم مى داند از تلاش هاى سازمان شیلات و دفتر مقررات و استانداردهاى بازرگانى وزارت جهاد و نیز دفتر تعیین ارزش گمرک جمهورى اسلامى ایران در این رابطه قدردانى نماید.

نرخ های جدید را میتوانید هم اکنون از اینجا دانلود نمایید