اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

مجمع عمومی سالیانه اتحادیه با حضور 59 شرکت از 89 شرکت واجد شرایط به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه اتحادیه با حضور 59 شرکت از 89 شرکت واجد شرایط به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی مورخ 99.08.21 ،جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 24 آذر 99 در محل دفتر اتحادیه تولید وتجارت آبزیان ایران با حضور آقای مهدی صیافی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ومشارکت تعداد 45 نفر اصالتا و 14 نفر وکالتا از تعداد 89 شرکت از اعضای واجد شرایط رای تشکیل شد.
پس از رسمیت یافتن جلسه ، آقایان معصومی ،نوری ، علی خطیبی تبار و خدایی به عنوان هیئت رییسه مجمع انتخاب شدند.
مجمع پس از قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
1- گزارش عملکرد هیات مدیره توسط ر آقای معصومی قرائت گردید.
2- گزارش خزانه دار و صورتهای مالی و تراز منتهی به سال 98 توسط آقای نوری قرائت گردید.
3- گزارش بازرس قانونی جناب آقای دیانی قرائت گردید.
4- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
5- ورودیه مبلغ 30،000،000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 20،000،000 برای سال 99 تعیین و تصویب شد.
6- مجمع پس از استماع گزارشهای فوق الذکر ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 98 را تصویب کرد.
7- سایر تصمیمات : مجمع عمومی به اتفاق آرا به هیئت مدیره اختیار داد عندالزوم و در زمینه های مهمی که نیاز به مشارکت اعضا دارد تصمیم گیری نموده و به تناسب از ذی نفعان وصول نماید.
8- جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید.
1- آقای حسنعلی دیانی با 30 رای
2- آقای رضا متینی مجد با 11 رای
3- آقای محسن دلکش با 6 رای
در نتیجه آقای حسنعلی دیانی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا متینی مجد به سمت بازرس علی البدل تشکل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ذیلا میتوانید گزارشی مختصر و بصورت تصویری از فضای فیزیکی و مجازی جلسه مجمع دریافت فرمایید.