Loading…

مروری بر وضعیت تجارت آبزیان در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷

مروری بر وضعیت صادرات و واردات آبزیان در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ جهش صادرات کنسرو و ماهیان زینتی، کاهش صادرات میگو و توقف صادرات پودر ماهی

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از افزایش ۱۳ درصدی کل صادرات آبزیان کشور در مقایسه با آمار  هشت ماهه سال گذشته می دهند. مطابق این آمارها صادرات کل آبزیان کشور از ۶۷۲۷۱ تن سال گذشته به ۷۶۲۰۹ تن در سال جاری رسیده است هرچند که با توجه به کاهش قیمت های جهانی آبزیان ارزش صادرات  تغییری نداشته و در حد همان ۲۲۸ میلیون دلار باقی مانده است.

در این میان کاهش ۱۰ درصدی صادرات میگوی پرورشی بسیار مهم است و با توجه به افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید میگو در سال جاری زنگ خطری است که باید شنیده شود. مطابق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعلام سازمان شیلات ایران در حالی که سال گذشته تا پایان آبان ماه ۱۳۶۹۲ تن میگو از کشور صادر شده بود، در سال جاری تنها ۱۲۳۰۸ تن صادرات انجام شده است که مهمترین علت آن سردرگمی صادرکنندگان ریشه دار و حرفه ای از بابت سیاستهای ارزی دولت و تاکید بر سامانه کذایی نیما می باشد. البته عوامل دیگری نظیر بسته شدن بندر هایفونگ و ضعف نسبی بازار میگوی سال جاری نیز در ایجاد این پدیده بی تاثیر نبوده اند. ممنوعیت صادرات پودر ماهی و کاهش شدید صادرات آن از ۱۰۸ تن حدود ۲ تن در هشت ماهه نخست سال جاری ضربه هولناکی به صادرکنندگانی است که برای این حصول بازاریابی کرده و در این صنعت سرمایه گذاری نموده اند.

از سوی دیگر افزایش نرخ برابری ارز موجب شده تا صادرات ماهیان زینتی، کنسرو ماهی و برخی محصولات دیگر رشد چشمگیری نشان دهند. صادرات ماهیان زینتی از ۲۴ تن سال قبل به ۹۱ تن ( ۲۷۹ % رشد) ، صادرات کنسرو از ۵۷۸ تن به ۱۴۸۲ تن (۱۵۶ % رشد) و صادرات خوراک آبزیان از ۴۱۳۴ تن به ۶۱۰۸ تن ( ۴۷ % ) رشد رسیده است.

وضعیت واردات به شدت نگران کننده است به نحوی که میزان واردات تقریباً به نصف رسیده و از ۴۴۸۰۰ تن به ۲۵۵۰۰ تن کاهش یافته و ۴۳ % کسری نشان می دهد. بیشترین حجم کاهش مربوط به ماهیان تجاری است که موجب گردیده قیمت بازار داخل به شدت افزایش یابد. لازم به ذکر است که سال گذشته ۱۵۲۷۷ تن انواع این ماهیان در هشت ماهه نخست سال به کشور وارد شده بود و این در شرایطی است که در سال جاری تنها ۲۴۵۵ تن ماهیان تجاری به کشور وارد شده است.